Kafein ve Sağlık Serisi 6 (Kafein ve Bağımlılık)

Kafein ve bağımlılık

bağımlılık2Bağımlılık, bir maddenin fiziksel, sosyal ve ekonomik sağlığı tehdit eder şekilde sürekli ve zorunlu olarak kullanımıdır. Bağımlılık davranışları sağduyusuz, sorumsuz ve mantıksızdır. Bağımlı olunan maddenin bulunması için her türlü yola başvurulur. Kafein kullanımı bu özelliklere uymamaktadır. Sonuç olarak, Amerikan Psikiyatri Derneği de kafein bağımlılığını destekleyecek anlamlı bir klinik bulguya rastlanmadığını bildirmiştir. Fakat uzun dönem kafein kullanımı genellikle alışkanlığa sebep olmaktadır.

Düzenli bir şekilde kullanılan kafeinin bırakılması halinde, istenmeyen bazı semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Yoksunluk emareleri olarak tanımlanan bu semptomlar arasında en sık gözlenenleri baş ağrısı, alınganlık, uyuşukluk, uykusuzluk, anksiyete, huzursuzluk,
yoğunlaşma eksikliği, depresyon ve sinirliliktir. Kafein alımının dereceli olarak azaltılması ile negatif etkileri azaltılabilen bu semptomlar, genel olarak kısa sürelidir ve
metabolizma, tüketim sıklığı, tüketim miktarı vb. faktörlerle ilişkili olarak, kişisel farklılıklar gösterir.

Kafeinin diüretik tesiri

Diüretik etki, kafeinin en çok ve en uzun zaman araştırılan etkilerinden biridir. Sağlıklı insanlarda , 300 mg/gün ’den fazla kullanılan kafeinin, diurezi akut olarak yükselttiği , beraberinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum ve klor atımını da yükselttiği belirlenmiştir. Yüksek seviyede kullanılan kafeinin, vücut su düzeyini azaltıcı etkisi biyoelektrik impedans analiziyle tespit edilmiştir , fakat bu etkinin kronik dehidrasyona neden olmadığı gösterilmiştir. Orta düzeyde tüketilen kafeinin, diureze ve kronik dehidrasyona sebep olmadığı bildirilmektedir.
Kafein ve Sağlık Serisi 1
Kafein ve Sağlık Serisi 2 (Kafein Tüketimi)
Kafein ve Sağlık Serisi 3 (Kafeinin Vücuttaki Etki Mekanizması)
Kafein ve Sağlık Serisi 4 (Kafein ve Kadın Sağlığı) 
Kafein Ve Sağlık Serisi 5 (Kafein, çocuklar ve ergenler)

0 responses on "Kafein ve Sağlık Serisi 6 (Kafein ve Bağımlılık)"

Leave a Message

Copyright EK Media