Kafein Ve Sağlık Serisi 5 (Kafein, çocuklar ve ergenler)

Kafein, çocuklar ve ergenler

childKafein, ergenlerin basit bir şekilde ulaşabildiği legal bir uyarıcıdır. Kafeinin yetişkinler üzerindeki tesirlerine istinaden çok sayıda araştırma bulunmasına karşın, çocuk ve ergenler üzerinde yapılmış araştırma sayısı sınırlıdır. Büyüklerle karşılaştırıldığında, ergenler, özellikle de küçük çocuklar kafeine karşı fazlasıyla hassastır. Çünkü kafein, halen gelişmekte olan çocuk organizmasında etkisini fazla hızlı gösterir.

Okul dönemi çocuklarında yapılan bir araştırmada, günde 50 mg ve üzerinde kafein alan ergenlerin ve çocukların, 10 mg ve altında alanlara göre düşünmede zorluk ve sinirlilik benzeri negatif bulgular gösterdikleri tespit edilmiştir .

Kafein çocuklarda uykusuzluk, uykuya geçmede zorluk, baş ağrısı, konsantrasyon güçlüğü, bozukluğu, mide sorunları, kalp ritminde ve kan basıncında artış gibi sorunlara da sebep olmaktadır.

Çocuklar için tavsiye edilen kafein miktarı, yaşa ya da ağırlığa göre değişiklik göstermektedir . İki-beş yaş çocukları için günde 25-50 mg, beş-on yaş çocukları için 50-75 mg, 10-15 yaş çocukları için ise kafein tüketiminin 75-125 mg ile sınırlandırılması önerilmektedir. Çocuklara kilo başına önerilen kafein oranı 2-3 mg/gündür. Yaşa ya da kilo başına önerilen kafein oranları aşağı-yukarı birbiriyle örtüşmektedir. Çoğunlukla günde tüketilen bir kutu (330 ml) gazlı içecek ya da 40-50 gr sütlü çikolata ile çocuklara önerilen kafein miktarı, basitçe karşılanabilmektedir.

Kafeinin sağlık üzerine etkilerine ilişkin birçok alanda çalışmalar sürmektedir . Son yıllarda “kafein tüketimi ile Tip 2 diyabet ve parkinson rahatsızlığı riskinde azalma, kafein tüketimi ile karaciğer dokusunda yenilenme” en çok araştırılan konuların başında gelmektedir.

Kafeinin akut insülin seviyesini artırdığı, insülin hassasiyetini düşürdüğünü, ancak kan şekeri düzeyini etkilemediği ileri sürülmektedir. İskandinav ülkeleri ve ABD’de yapılan büyük çaplı, child2perspektif kohort araştırmalarda , günde üç fincan ve üstünde kahve tüketen kişilerde Tip 2 diyabetin anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır. Bununla beraber bu etkilerin kanıta ilişkin olmadığı, kahvenin Tip 2 diyabetten koruyucu tesirinin kafeinle açıklanamayacağı, fakat koruyucu etkinin kafeinsiz kahve kullananlarda da gözlendiği, bu nedenle kahvenin içerdiği başka bir etken maddenin koruyuculukta etkili olabileceği düşünülmektedir.

Kahve, cay ve diğer kafein içeren içeceklerin parkinson hastalığı riskini azalttığı bildirilmektedir. Kafeinin bu etkiyi adenozin reseptörlerinde inhibe edici olması ile dopaminerjik hücreleri norotoksik etkiye karşı koruyarak gerçekleştirdiği ileri sürülmektedir. Düzenli olarak günde bir fincan kahve ya da çay tüketen erkeklerde, tüketmeyenlere göre parkinson hastalığı riskinin % 30-50 daha düşük olduğu gösterilmektedir. Kadınlarda benzer tesiri destekleyen bir neticeye ulaşılmamıştır. Koruyucu etki için 100-300 mg/gün kafein tüketiminin kâfi olduğu belirtilmektedir.

Kahve kullanımı ile karaciğer zedelenmesine sebep olan serum y-glutamil transferaz enzim düzeyinin azaldığı, bu nedenle siroz ve hepatoselluler karsinoma riskinin düştüğü belirtilmiştir . Fakat , bu koruyucu etkinin net olarak kafeinden kaynaklanmadığı, kahvenin barındırdığı antioksidanların, kahve yağı veya diğer bileşenlerin de karaciğerin korunmasında tesirli olabileceği düşünülmektedir.

 

Kafein ve Sağlık Serisi 1
Kafein ve Sağlık Serisi 2 (Kafein Tüketimi)
Kafein ve Sağlık Serisi 3 (Kafeinin Vücuttaki Etki Mekanizması)
Kafein ve Sağlık Serisi 4 (Kafein ve Kadın Sağlığı) 
Kafein ve Sağlık Serisi 6 (Kafein ve Bağımlılık) 

0 responses on "Kafein Ve Sağlık Serisi 5 (Kafein, çocuklar ve ergenler)"

Leave a Message

Copyright EK Media