Kafein ve Sağlık Serisi 4 (Kafein ve Kadın Sağlığı)

Kafein ve kadın sağlığı

plesentaKafeinin gebelik, fertilite ve osteoporoz üzerindeki etkisi uzun suredir araştırılmaktadır. Kafein alımı ile doğurganlık, düşük yapma riski, prematüre doğumlar, düşük doğum ağırlığı ve doğumsal defektler arasındaki ilişkilerin incelendiği çalışmalarda, yüksek düzeyde kafein (>500 mg/gün) kullanımının spontane düşüklere, düşük doğum ağırlıklı bebeklere sebep olduğu, Fakat doğumsal defektlerle bağlantılı olmadığı saptanmıştır. Gebeliğin 20. haftasından önceki düşük riski ile maternal kafein alımının incelendiği bir kohort çalışmada, düşük oranlarının kafein tüketmeyenlerde % 12, <200 mg/gün kafein kullananlarda % 15, >200 mg/gün alanlarda ise % 25 (anlamlı) olduğu gösterilmiştir.

Hamilelik sürecindeki bu olumsuz etki, plasentadan kolayca fetüse etki eden kafeinin normalden çok daha fazla ve zor metabolize edilmesi neticesinde ortaya çıkmaktadır. Çünkü anne karnında gelişimini sürdüren fetüsün karaciğeri, henüz kafeini metabolize edecek olgunluğa erişmemiştir. Bu sebeple hamile kadınların kafein konusunda oldukça dikkatli davranmaları gerekmektedir. Günlük tüketilen iki-üç fincan kahve ile alınan orta derecedeki bir kafein (200 mg) miktarının, bebekte herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirilmekte ise de hamilelere tavsiye edilen kafein miktarı 125 mg/gün ’dür. Günlük 300 mg’ın altında alınan kafeinin, fertiliteyi / doğurganlığı olumsuz etkilemediği bildirilmektedir.
starbucks-baby-38011
Kafeinin kemik sağlığını negatif yönde etkilediği ve menopoz sonrasında gelişen osteoporoz riskini fazlalaştırdığı iyi bilinmektedir. Çünkü kafein, özellikle de yüksek düzeyde tüketilen kafein,
idrarda kalsiyum ve magnezyum atımını artırmakta ve osteoporoz gelişimine katkıda bulunmaktadır. Kemik mineral yoğunluğunun oluşmasında ve korunmasında kalsiyum, magnezyum
ve D vitamini temel belirleyicidir. Kemik sağlığının korunmasında, günlük ortalama 800-1000 mg kalsiyum, 400 IU D vitamini alınması, kafein alımının ise 200-300 mg arasında tutulması önerilmektedir
Bir fincan kahve ile eksilen kalsiyumun, kahveye katılacak 50-60 ml (1/2 cay bardağı) süt ile karşılanabileceği ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olacağı belirtilmektedir.

Kafein ve Sağlık Serisi 1
Kafein ve Sağlık Serisi 2 (Kafein Tüketimi)
Kafein ve Sağlık Serisi 3 (Kafeinin Vücuttaki Etki Mekanizması)
Kafein Ve Sağlık Serisi 5 (Kafein, çocuklar ve ergenler)
Kafein ve Sağlık Serisi 6 (Kafein ve Bağımlılık)

0 responses on "Kafein ve Sağlık Serisi 4 (Kafein ve Kadın Sağlığı)"

Leave a Message

Copyright EK Media