Kafein ve Sağlık Serisi 3 (Kafeinin Vücuttaki Etki Mekanizması)

KAFEİNİN VÜCUTTAKİ ETKİ MEKANİZMASI

Kafein ağızdan alındıktan kısa bir süre sonra, gostrointestinal sistemden hızlı bir şekilde emilir, 15-120 dk. İçinde de kanda en yüksek düzeye ulaşır. Kafein karaciğerde metabolize olur. Metabolizma sonucunda paraksantin %80, teobromin %15 ve teofilin %4 gibi bir çok matabolik ortaya çıkar. Basit difüzyonla taşınır. Hücrelere girişi sırasında herhangi bir engel olmadığı için kafein beyin, testis ve fetüs dahil vücuttaki tüm hücrelere ve dokulara hızlı bir şekilde yayılır. Plazmada albümine bağlı olarak taşınan kafeinin %80’i beyinde bulunur.

Kafeinin yarılanma ömrü ( tüketilen miktarın yarısının vücuttan atımı ) beş-altı saattir. Bu sürenin ergenlik döneminde, kafeinin hızlı metabolize edilmesi nedeniyle daha kısa sürede (2,5-4,5 saat), neonatal dönemde ise karaciğerde P-450 sitokrom aktivitesinin düşük olması nedeniyle daha uzun (23 saat) olduğu bildirilmektedir .

Gastro-intestinal sistem

Kafein midenin asit salgısında artışa neden olmaktadır. Yetişkinler arasında sık, ergenlerde ve çocuklarda seyrek görülen mide yanması ve gastroözofajiyal reflü gibi rahatsızlıklar , cay özellikle de kahve alımından sonra artmaktadır. Cay ve kahvenin azaltılması ya da kafeinsiz kahve tüketilmesi halinde, bu sorunlar bariz bir şekilde hafiflemektedir. Bu da kafeinin gastrointestinal
sistem üzerine negatif etkisinin en iyi göstergesidir.

Kafein ve Sağlık Serisi 1
Kafein ve Sağlık Serisi 2 (Kafein Tüketimi)
Kafein ve Sağlık Serisi 4 (Kafein ve Kadın Sağlığı)
Kafein Ve Sağlık Serisi 5 (Kafein, çocuklar ve ergenler)
Kafein ve Sağlık Serisi 6 (Kafein ve Bağımlılık) 

9 Ekim 2015

0 responses on "Kafein ve Sağlık Serisi 3 (Kafeinin Vücuttaki Etki Mekanizması)"

Leave a Message

Copyright EK Media