A dan Z ye Kahve Sözlüğü (V)

Vacuum-Filter Method. Bir kahve demleme yöntemidir. Diğer filtre yöntemlerinden farkı şudur: su, vakum yardımıyla öğütülmüş kahvenin içerisinden çekilir ve kahve demlenir.

Varietal Coffee(Çeşide Dayalı Kahve). Amerikan kahve endüstrisindeki birçok insan tarafından kullanıldığı şekliyle, tek bir ülke, bölge veya hasattan oluşan, karıştırılmamış kahveyi tanımlayan bir terimdir. Örneğin: Etiyopya Yirgacheffe, Kenya AA veya La Minita Costa Rica Tarrazu. Ancak Kaliforniya şarap analojisini daha yakından takip etmek amacıyla, “çeşide dayalı kahve” terimi tek bir botanik kahve ağacı türünden gelmiş kahveler için kullanılmalıdır. Örnek olarak: var. Bourbon veya var. Typica. Giderek artan sayıdaki kahve yazarı artık tek ülke, bölge veya hasattan gelen kahveleri tanımlamak için “çeşide dayalı” yerine “tek kökenli” terimini kullanmaya başlamıştır.

Varietal Distinction, Varietal Character(Türsel Karakter). Bahsi geçen kahveyi diğer kahvelerden ayırt eden pozitif karakteristikleridir. Örnek olarak Kenya kahvelerinin şarapsı tadı veya Sumatra kahvesinin tam, eşsiz karakteristiği gösterilebilir. Varietal Coffee(Çeşide Dayalı Kahve)yi de inceleyin.

Venezuela. Bazı Venezuela kahveleri(Tachira, Cúcuta) Kolombiya kahvelerin benzer. Ancak en karakteristik olanları(Mérida) tatlıdır ve yoğun bir lezzete sahiptir.

Viennese Coffee. Belirsiz bir terim. Drip veya filtre metoduyla demlenmiş, Viennese Roast adı verilen kavurma derecesinde veya koyuluğundaki karışımdan demlenmiş kahveyi tanımlar. Ayrıca herhangi bir kavurma derecesi veya kökenden demlenmiş ve üzerine kremşanti konmuş kahvelere de aynı isim verilir.

Viennese Roast. Geleneksel Amerikan normundan daha koyu, ancak espressodan daha açık bir dereceye kadar kavrulmuş kahvelere verilen isimdir. Viennese Roast(diğer isimleriyle Full-City, Light French veya Light Espresso Roast) düşük asidite ve geleneksel Amerikan normundan daha yumuşak bir kahve ortaya çıkarır. Ancak, orijinal kahvenin ayırt edici karakteristiklerini göstermede yetersiz kalabilir. Viennese Roast ayrıca koyu kahverengi ile geleneksel Amerikan orta kahverengi arasında bir dereceye kadar kavrulmuş kahvelerin karışımı anlamıda da gelir.

Vintage Coffee, Aged Coffee(Yıllandırılmış Kahve). Geleneksel olarak, kahve, bilinçli veya bilinçsizce, depolarda yıllarca bekletilirdi. Bu bekletme asiditeyi azaltır ve gövdeyi arttırır. Yıllanmış kahve, eski hasattan veya olgun kahveden daha uzun süre depolarda bekletilir. Son zamanlarda bazı Endonezya kahveleri, nemli hava ile temas ettirilerek, Hindistan’ın monsooned kahvesine benzeyen, hızlandırılmış yıllandırma yöntemlerine maruz bırakılmaktadır.


AB C D E F G H I J K L M N O P Q R STU VW Y Z

0 responses on "A dan Z ye Kahve Sözlüğü (V)"

Leave a Message

Copyright EK Media