A dan Z ye Kahve Sözlüğü (D)

Dark French Roast.  Rengi neredeyse siyah olan, parlak bir yüzeye sahip kahve türüdür. İnce bir gövdeye, acı-tatlı bir tada ve yanık veya kömür tonlarında bir kaplamaya sahiptir.

Dark Roast.  Karmaşık bir terim; Karmaşık bir terim; geleneksel Amerikan Roast’tan daha koyu olan kahveler için kullanılabilir.

Decaffeination Processes. (Kafeinsizleştirme İşlemi) Özel kahveler daha yeşilken, dört farklı yöntemden birisi ile kafeinsizleştirilir. Direkt solvent yönteminde çekirdekler solvente koyulur. Bu solvent kafein ile birleşir ve buharlama ile çekirdeklerden ayrılır. Dolaylı solvent veya diğer adıyla solvent-su yönteminde ise yeşil çekirdekler öncelikle sıcak suya koyulur. Kafein bu sıcak sudan solvent yardımıyla ayrıştırılır ve çekirdekler tekrar sıcak suya konulur ve kuruması beklenir. Solvent içeren bu iki yöntem Avrupa Yöntemi veya Geleneksel Yöntem olarak adlandırılır. Yalnızca su içeren yöntem ise genellikle İsviçre Su İşlemi olarak bilinir. Aynı adımları içerse de farklı kısmı sudan kafeini aktifleştirilmiş kömürden süzülerek ayrıştırılmasıdır. Karbon Dioksit yöntemi, kahve ticaretinde kullanılmaya daha yeni başlamıştır. Kafein çekirdeklerden direkt olarak yüksek basınçlı, yarı-sıvılaşmış karbon dioksit yardımıyla ayrıştırılır.

Defects, Flavor Defects(Bozulma, Tat Bozulması).  Toplanma, işleme, kurutma, paketleme, saklama veya taşıma sırasındaki problemler sebebiyle oluşan, hoş olmayan tada verilen isimdir. Bozulma genelde şunları içerir: olgunlaşmamış meyveler (dikkatsiz toplama), özensiz fermantasyon (dikkatsiz işleme), mikroorganizmaların fermantasyon işlemini etkilemesi ile oluşan küflü veya sert bozulmalar (nemden etkilenmiş kurutma işlemi), ve kurutmadan sonra aşırı neme maruz kalmanın yarattığı küflü veya şişkin bozulmalar (dikkatsiz saklama veya taşıma).

Degassing(Gaz Salınımı).  Yeni kavrulmuş kahvenin karbon dioksit gazı salarak kahveyi oksijenin bozucu etkisinden geçici olarak korumasını içeren doğal bir işlemdir.

Demitasse. Fransızca’da “Yarım Bardak” anlamına gelir. Genelde espresso için kullanılan yarım bardaktır.

Demucilage(Temizleme).  Yeni toplanan kahvelerdeki meyve kabuğunun makinelerce ovalanarak temizlenmesi yöntemidir. Mekanik temizleme son zamanlarda yerini fermantasyon ve yıkamadan oluşan geleneksel ıslak işleme yöntemine bırakmaktadır.

Djimah, Djimma, Jimma.  Bir Etiyopya kahvesidir. Yıkanmış Djimah mükemmel bir düşük asidik kahve ortaya çıkarır. Kuru işlenen Djimah ise vahşi veya tıbbi tat karakteristiği gösteren bir kahvedir. Genellikle özel bir kahve olarak satılmaz.

Dominican Republic, Santo Domingo.  Dominik Cumhuriyeti’nden gelen bir kahvedir. Yüksekte yetişen Dominik kahvesi klasik Karayip karakteristiğine sahip, zengin ve asidik bir kahvedir. Alçakta yetişen Dominik kahveleriyse genelde daha yumuşak ve daha az asidiktir.

Doppio.  Double espresso. 85-170 gram arasında servis edilen espressodur.

Doser. Yay mekanizmasına sahip, özel espresso öğütücüleri üzerinde bulunan ve tek porsiyonluk öğütülmüş kahve veren cihazdır.

  1. “Double Picked” ın kısaltmasıdır. İki kez seçilmiş anlamına gelir. Konu olan kahvenin kötü çekirdeklerden ve yabancı maddelerden ayıklanması için geleneksel bir defa yerine iki defa kontrol edildiğini anlatır.

Drip Method. Kahvenin, sıcak suyun kahve yatağında bekletilerek demlenmesini sağlayan demleme metodudur.

Dry-Processed Coffee, Dry Method Coffee, Natural Coffee.

(Kuru İşlenmiş Kahve, Kuru Metod Kahve, Doğal Kahve)

Kahve meyvesi kurutulduktan sonra meyvenin ayrılması ile işlenen kahvedir. Sadece olgun meyveler kullanılıp dikkatlice kurutulursa, kuru işlenmiş kahve size karmaşık, meyvemsi ve derin boyutlanmış bir kahve sunabilir. Toplanma ve kurutma işlemine dikkat edilmezse, daha ucuz olan kuru işlenmiş kahvelerde olduğu gibi, sonuç lezzetsiz, acı bir kahve olur. En iyi ve ünlenmiş kuru işlenmiş kahveler Yemen kahvesi, Etiyopya’dan gelen Harrar kahvesi ve geleneksel Brezilya kahvelerinin en iyileridir.


AB C D E F G H I J K L M N O P Q R STU VW Y Z

1 responses on "A dan Z ye Kahve Sözlüğü (D)"

Leave a Message

Copyright EK Media