A dan Z ye Kahve Sözlüğü (B)

Balance.  Tek bir karakteristik özelliğin diğerlerine üstünlük sağlamadığı, ilginç olmasına yetecek kadar karmaşıklık gösteren kahveler için kullanılan bir tadım terimi.

Bani.  Dominik Cumhuriyeti’nden düşük asitli, kaliteli bir kahvenin pazar adı.

Barahona.  Dominik Cumhuriyeti’nin güney batısından bir kahvenin pazar adı. Barahona, birçok kişi tarafından Dominik Cumhuriyeti’nin en iyi kahvesi olarak görülür.

Barista.  Yetenekli ve tecrübeli espresso barı operatörleri için kullanılan İtalyanca bir terim.

Batch Roaster (Toplu Kavurucu).  Tek seferde belirlenen miktarda kahveyi (batch) kavuran aparat.

Bird Friendly (Kuş Dostu). Shade-Grown kahveler için kullanılan terim. Gölgenin altında yetişen kahveleri tanımlar. Arabica kahvesi, geleneksel olarak Meksika, Orta Amerika, Colombiya, Peru, Venezüella gibi ülkelerde ve Hindistan, Endonezya, Afrika’nın bazı kesimlerinin de dahil olduğu dünyanın diğer bölgelerinde genellikle gölgede yetiştirilir. Diğer yerlerde ise Arabica kahveleri tamamen ya da neredeyse tamamen güneş altında yetiştirilir. Orta Amerika bölgesinde göç eden ötücü kuşlara yaşam alanı sağlamanın sahip olduğu önem, Smithsonian Enstitüsü’ndeki araştırmacılar ve destekçileri arasında “shade grown” terimini daha dar bir anlamda tanımlamak (gölge, çeşitli yerli ağaçlar tarafından sağlanıyor) ve bu tarz bir gölgeleme altında yetişen kahveleri “kuş dostu” şeklinde etiketlemek adına çekişmeli bir kampanyaya sebep oldu. Geleneksel olarak kahvelerini gölgede yetiştirmeyen ancak topraklarındaki engin orman rezervini koruyan çiftçiler, kahvelerine gölge sağlamak için yerli olmayan ağaçlar kullanan çiftçilerin yaptıkları gibi anlaşılabilir bir şekilde bu konsepte karşı çıktılar. Diğer taraftan, gölgede yetiştirilen kahveler, güneşte yetiştirilen kahvelere göre daha çevreci bir şekilde yetiştiriliyorlar. En azından Orta Amerika bölgesinde, daha iyi bir lezzete sahip olan Arabica, Bourbon ve Typica çeşidi kahveler, en iyi gölge altında yetişiyorlar.

Blade Grinder (Bıçak Öğütücü).  Kahveyi öğütmek için pervane benzeri bir öğütücü kullanan küçük kahve öğütücüsü.

Blend (Karışım). İki ya da daha fazla orijinal kahvenin karışımı.

Body (Gövde).   Kişi kahveyi içtiğindeki ağırlık, zenginlik veya kalınlık hissidir. Gövde, tat, asidite ve aromanın yanında, kahveyi değerlendirirken gurmeler tarafından dikkat edilen niteliklerden birisidir.

Bourbon.  Coffea Arabicanın botanik bir türüdür. Bourbon ilk kez Bourbon Adası’nda-şimdiki ismiyle Réunion- görülmüştür. En iyi Latin-Amerika kahvelerinin bazıları Bourbon stoklarındandır.

Bourbon Santos.  Santos olarak da bilinir. Brezilya’dan gelen, yüksek kalite kahvelerden birinin market adıdır. Genelde Santos limanından sevk edilir ve São Paulo eyaletinde veya Minas Gerais eyaletinin güney bölgelerinde yetişir. Bourbon Santos terimi bazen Santos kahvelerinin yüksek kaliteli olanları için kullanılır, ancak asıl olarak Arabica kahvesinin Bourbon türünde olan Santos kahvesini anlatmak için kullanılır. Bu kahve Brezilya’da yetişen diğer kahvelere nazaran daha meyveli bir aroma ve daha yüksek asidite sunar.

Brazil (Brezilya).   Dünya’nın en karmaşık kahve kökenlerinden birisidir. Çoğu Brezilya kahvesi dikkatsizce toplanır ve ilkel yöntemlerle işlenir. Ancak bu kahveler ticaret amaçlı üretilmez. En iyileri (genellikle kuru işlenen Bourbon Santos) espresso için mükemmel olabilecek derin, karmaşık ve tatlı bir kahve sunabilir. Neredeyse tüm Brezilya kahveleri alçakta yetiştirilir. Ancak işleme yöntemlerinin türleri (yaş, kuru, yarı-kuru ve ezilerek yapılan doğal metot) Brezilya’yı ilgi çekici bir kahve kökeni yapar.

Brown Roast. American Roast olarak da bilinir. Kahve geleneksel Amerikan tadına göre kavrulur: orta kavrulmuş.

Bugishu, Bugisu.  Uganda’daki Elgon Dağı’nın yamaçlarında yetişen Arabica kahvesinin market adıdır. Uganda’nın en iyi kahvesi olarak kabul edilir.

Burr Grinder, Burr Mill.  Maksimum etki için ayarlanabilen iki adet parçalama diski içeren kahve öğütücüsü.


AB C D E F G H I J K L M N O P Q R STU VW Y Z

0 responses on "A dan Z ye Kahve Sözlüğü (B)"

Leave a Message

Copyright EK Media